Εργοθεραπεία

 

εργοθεραπεία

Η παιδιατρική Εργοθεραπεία ως επιστήμη, ασχολείται με παιδιά που παρουσιάζουν αδυναμία σε κάποιον τομέα ανάπτυξης ή δυσκολία με δραστηριότητες καθημερινής ζωής.

Απευθύνεται σε παιδιά κι εφήβους με:

  • Νοητική υστέρηση
  • Γενετικά σύνδρομα
  • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός)
  • ΔΕΠ-Υ (Ελλειμματική Προσοχή – Υπερκινητικότητα)
  • Εγκεφαλική παράλυση
  • Συναισθηματικές διαταραχές
  • Μαθησιακές δυσκολίες
  • Ψυχοκινητικές δυσκολίες
  • Διαταραχές αισθητηριακής επεξεργασίας
  • Προβλήματα συμπεριφοράς κ.ά.

Ο εργοθεραπευτής, αφού αξιολογήσει το παιδί, επικεντρώνεται στους τομείς και τις δεξιότητες εκείνες όπου παρατηρείται δυσκολία και οργανώνει το θεραπευτικό πρόγραμμα και τις θεραπευτικές παρεμβάσεις που θα ακολουθήσουν.

Για την αποτελεσματικότερη πορεία του θεραπευτικού προγράμματος, ο εργοθεραπευτής, συνεργάζεται με το οικογενειακό και το σχολικό περιβάλλον του παιδιού.

Οι συνεδρίες είναι 45λεπτης διάρκειας, με ημερήσια ενημέρωση και οδηγίες προς τους γονείς, έτσι ώστε να μετατρέψουμε άμεσα την δυνατότητα του παιδιού σε ικανότητα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο