child playing game on white ipad

Μέθοδοι Παρέμβασης

Καλέστε μας για πληροφορίες

(210) 570-5900

Μέθοδοι Παρέμβασης

Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία (CBT)

Είναι μια μέθοδος ψυχοθεραπείας, η οποία λειτουργεί εκπαιδεύοντας το άτομο σε τρόπους αλλαγής των δυσλειτουργικών σκέψεων και συμπεριφορών. Πρόκειται για μία συνεργατική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ θεραπευτή και παιδιού ή ενήλικα. Μέσω αυτής της προσέγγισης, επιχειρείται να γίνει κατανοητό πως ο τρόπος που σκέφτεται επηρεάζει τη συμπεριφορά του, τα συναισθήματά του αλλά και τον τρόπο που αντιδρά το σώμα του, με σκοπό να ξεπεράσει τις δυσκολίες του. Είναι θεραπεία ενεργητική, συνεργατική, βραχεία, δομημένη και προσανατολισμένη στην επίλυση των τρεχόντων προβλημάτων, με ποικίλες εφαρμογές όπως η κατάθλιψη, οι αγχώδεις διαταραχές, οι δυσκολίες προσωπικότητας, τα προβλήματα παιδικής και εφηβικής ηλικίας κ.α.

P.E.C.S - Σύστημα Επικοινωνίας Μέσω Ανταλλαγής Εικόνων

Εφαρμόζεται ως ένα πακέτο ενισχυτικής/εναλλακτικής επικοινωνίας για άτομα με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού ή συναφείς αναπτυξιακές δυσκολίες και δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των λειτουργικών δεξιοτήτων επικοινωνίας.

ΑΒΑ - Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς

Είναι μια επιστημονική προσέγγιση της κατανόησης και της αλλαγής της ανθρώπινης συμπεριφοράς που εφαρμόζεται σε άτομα με νοητικές δυσκολίες, σε παιδιά με διάγνωση στο Φάσμα του Αυτισμού και σε άλλες περιπτώσεις. Η αποτελεσματικότητα της ΕΑΣ (ΑΒΑ) αφορά ποικίλους τομείς όπως: επικοινωνία και κοινωνική αλληλεπίδραση, παιχνίδι, αυτοεξυπηρέτηση, σχολείο, αλλά και εργασιακή απασχόληση. Στόχος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και συμπεριφορών, που βοηθούν τα παιδιά να ακολουθήσουν όσο πιο αρμονικά γίνεται τους ρυθμούς της καθημερινής τους ζωής.

Εντατική Αλληλεπίδραση - Intensive Interaction

Πρόκειται για μία προσέγγιση με σημαντική αποτελεσματικότητα στις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (αυτισμό) αφού στοχεύει στην καλλιέργεια εσωτερικού κινήτρου για επικοινωνία και αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Στοχεύει στην ανάπτυξη της ικανότητας του παιδιού να είναι γενικά κοινωνικό, να κατανοεί τους άλλους, να παίρνει μέρος στην αλληλεπίδραση, να απολαμβάνει τους άλλους ανθρώπους και να επιθυμεί να είναι μαζί τους. Επιπλέον, να κατανοεί τη μη λεκτική σηματοδότηση και να δίνει νόημα στη βλεμματική επαφή, τις προσωπικές εκφράσεις και τη συναισθηματική επικοινωνία. Μέσα από τη θεραπευτική διαδικασία αυξάνεται η περίοδος συγκέντρωσης και προσοχής του παιδιού κατά την επικοινωνία, μαθαίνει να μοιράζεται τον προσωπικό χώρο, μαθαίνει να ρυθμίζει και να ελέγχει τη συμπεριφορά του.

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση - Sensory Integration

Οι αισθητηριακές εμπειρίες συμπεριλαμβάνουν την αφή, την κίνηση, την αίσθηση του σώματος στο χώρο, την οπτική αντίληψη, την ακουστική αντίληψη και την αίσθηση της βαρύτητας. Η διαδικασία του εγκεφάλου που οργανώνει και επεξεργάζεται αυτές τις πληροφορίες ονομάζεται Αισθητηριακή Ολοκλήρωση. Οι αισθήσεις συνεργάζονται μεταξύ τους για να σχηματίσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του ποιοι είμαστε σωματικά, πού βρισκόμαστε και τι συμβαίνει γύρω μας. Η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση είναι η βασική λειτουργία του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνη για την παραγωγή αυτής της σύνθετης εικόνας.

Αισθητηριακή Δίαιτα - Wilbarger

Μέθοδος που απευθύνεται σε παιδιά με έντονη αισθητηριακή αμυντικότητα. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων χρησιμοποιείται το πρόγραμμα Therapressure και η αισθητηριακή δίαιτα.

Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση & ΔΑΦ

Εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για θέματα σεξουαλικότητας για τον αυτισμό.

Friends’ Play

Μια ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση η οποία εφαρμόζεται σε ομάδες που έχουν ως στόχο την κοινωνική αλληλεπίδραση των παιδιών μέσα από το παιχνίδι, την εκπαίδευση στους κοινωνικούς κανόνες, στις βασικές αρχές συνεργασίας και συνύπαρξης σε μια ομάδα συνομηλίκων, την κατανόηση των συναισθημάτων και των αναγκών των ίδιων και των άλλων.

Κοινωνικές Ιστορίες

Είναι μία μέθοδος διδασκαλίας κοινωνικών δεξιοτήτων σε άτομα που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού. Πρόκειται για κείμενα που προσφέρουν στο άτομο ακριβείς πληροφορίες για καταστάσεις και δεξιότητες που το δυσκολεύουν και περιέχουν οπτικοποιημένο υλικό. Η μέθοδος μπορεί να προσεγγίσει μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων όπως τα συναισθήματα, η συμπεριφορά, η φιλία, δεξιότητες παιχνιδιού κ.α.

Πρόγραμμα ΕΠΙΤΕΛΩ

Πρόγραμμα για την ενίσχυση της συγκέντρωσης και της προσοχής

Πρόγραμμα ΔΕΛΦΙΝΙ

Πρόγραμμα για την ενίσχυση του γραπτού και του προφορικού λόγου σε παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο