Ομαδικά προγράμματα

Ομαδικά προγράμματα

Στο κέντρο μας, πραγματοποιούνται Ομαδικά Θεραπευτικά και Εκπαιδευτικά Προγράμματα για παιδία 4 έως 18 ετών, υπό τον συντονισμό εξειδικευμένων θεραπευτών (Ψυχολόγου – Λογοθεραπευτή- Εργοθεραπευτή).

Τα προγράμματα αυτά, στηρίζονται στην αξία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης / συναλλαγής και συνδέονται με μία σειρά από πολλαπλά οφέλη.

Έχουν συγκεκριμένους στόχους, που θέτονται με βάση τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των παιδιών που συμμετέχουν.

Σε κάθε περίπτωση, προηγείται ραντεβού με τους γονείς και αξιολόγηση του παιδιού για να συζητηθούν οι προβληματισμοί και έπειτα οι στόχοι που θα επιτευχθούν.

Αναλόγως τη στοχοθεσία του εκάστοτε ομαδικού προγράμματος, ενδεικτικά δουλεύονται τα εξής:

  • Προάγεται η κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών (ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης).
  • Εκπαιδεύονται στη διαχείριση του θυμού και του άγχους.
  • Κατακτούν βασικές κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες τα βοηθούν να δημιουργήσουν διαπροσωπικές σχέσεις.
  • Αναπτύσσουν στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων κατά τη διάρκεια διαφωνιών που προκύπτουν μέσα στην ομάδα και στη ζωή τους.
  • Γίνονται κατανοητές έννοιες όπως είναι το «μοίρασμα», και η «υπομονή.
  • Αναπτύσσουν μνημονικές τεχνικές μέσα από παιχνίδια και δραστηριότητες μνήμης.
  • Εμπλουτίζεται το λεξιλόγιο αλλά και η εκφραστική τους ικανότητα.
  • Βελτιώνεται η λεπτή κινητικότητα (π.χ. γραφή, ζωγραφική) αλλά και η αδρή κινητικότητα (π.χ μαθαίνω να πετάω τη μπάλα σωστά, να πηδάω, να χορεύω).
  • Βελτιώνεται ο κινητικός συντονισμός (π.χ. μαθαίνω να χρησιμοποιώ το σώμα μου μέσα στο χώρο).
  • Κατακτώνται κινητικές δεξιότητες (η ισορροπία, ο ρυθμός, ο προσανατολισμός στο χώρο)
Μετάβαση στο περιεχόμενο