Πως Δουλεύουμε

Photo Of People Near Wooden Table

Το πρώτο ραντεβού ενημέρωσης και καθοδήγησης παρέχεται Δωρεάν, όπου γίνεται συνάντηση των γονέων με τη ψυχολόγο του κέντρου, προκειμένου να συζητηθούν οι ανησυχίες τους, να ληφθεί το ιστορικό του παιδιού και να καθοριστεί ποιος ή ποιοι ειδικοί θα αξιολογήσουν το παιδί.

Σε επόμενο ραντεβού γίνεται η αξιολόγηση του παιδιού, η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί σε περισσότερες από μια συνεδρίες και συμμετέχουν όποιες ειδικότητες κρίνονται απαραίτητες. Η αξιολόγηση γίνεται μέσα από την παρατήρηση του παιδιού, χρησιμοποιώντας άτυπες δοκιμασίες, σταθμισμένα αξιολογητικά εργαλεία, ερωτηματολόγια ή τεστ.

Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, γίνεται ενημέρωση των γονέων και συζήτηση μαζί τους και προτείνεται ένα θεραπευτικό πρόγραμμα που είναι σύμφωνο με τις ανάγκες του παιδιού τους.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπευτικής παρέμβασης συνεργαζόμαστε στενά με τους γονείς, ανταλλάσουμε πληροφορίες για τα δυνατά και αδύνατα σημεία του παιδιού και ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στη θεραπεία μέσω εξατομικευμένων οδηγιών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο