Συμβουλευτική Γονέων

συμβουλευτική γονέων

Η Συμβουλευτική γονέων, πραγματοποιείται από εξειδικευμένο Ψυχολόγο και έχει ως στόχο να υποστηρίξει γονείς που αντιμετωπίζουν μικρές ή μεγάλες δυσκολίες σε σχέση με το παιδί τους ή γονείς που καλούνται να αντιμετωπίσουν άλλα προβλήματα που επηρεάζουν την αρμονία της οικογένειάς τους και τις σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα σε αυτήν.

Ο Ψυχολόγος μας είναι εκεί για τους γονείς, ακούγοντας, καθοδηγώντας και εκπαιδεύοντας τους, σε συγκεκριμένα βήματα και τεχνικές, ώστε να βρουν κατάλληλους ή διαφορετικούς τρόπους συμπεριφοράς και αντιμετώπισης των θεμάτων που τους απασχολούν.

Στόχος: Οι γονείς να καταφέρουν να γίνουν πιο ανθεκτικοί, να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες τους, αλλά και τις ανάγκες του παιδιού τους, καθώς και τις ενδεχομένως λάθος συμπεριφορές τους, για να βοηθήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το παιδί και τον εαυτό τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο