Ψυχοθεραπεία Παιδιών

 

Ψυχοθεραπεία παιδιών

Η Ψυχοθεραπεία Παιδιών, διαφοροποιείται εντελώς από αυτή των ενήλικων. Τα παιδιά βρίσκονται σε μια διαδικασία, όπου ακόμα αποκτούν εμπειρία σε σχέση με το πώς λειτουργεί ο κόσμος γύρω τους, άλλα και με το πώς να αντιμετωπίσουν αντίξοες καταστάσεις που προκύπτουν σε αυτήν την πορεία.

Οι Ψυχοθεραπευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούμε για παιδιά στο Ανάπτυγμα, έχουν ως μέσο το παιχνίδι, τις αναπαραστάσεις και την υπόδηση ρόλων κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Χαρακτηριστικά ζητήματα, στα οποία μπορεί να βοηθήσει η Ψυχοθεραπεία τα παιδιά είναι:

 • Προβλήματα ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης.
 • Άγχος (αποχωρισμού, σχολικής επίδοσης, κ.ά).
 • Έλλειψη ενδιαφέροντος – Κατάθλιψη.
 • Κοινωνική φοβία (δυσκολία στην σύναψη κοινωνικών σχέσεων).
 • Προβλήματα συμπεριφοράς (νευρικότητα, επιθετικότητα, κλοπές, ψέματα κ.ά.).
 • Υπερευαισθησία στις απογοητεύσεις – Απομόνωση.
 • Μειωμένη αυτοεκτίμηση.
 • Δυσκολίες στον ύπνο.
 • Ψυχοσωματικά προβλήματα (ταχυκαρδία, δύσπνοια, πονοκέφαλο, πόνο στο στομάχι κ.ά.).
 • Συγκρούσεις στην οικογένεια.
 • Χωρισμός γονέων.
 • Απώλεια-Πένθος.

Η διαδικασία Αξιολόγησης και Ψυχοθεραπείας ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και προσαρμόζεται πάντα στις ιδιαίτερες ανάγκες του. Κατά τη διάρκεια της αρχικής συνεδρίας, συλλέγονται πληροφορίες από τους γονείς σχετικά με το παιδιατρικό και το αναπτυξιακό ιστορικό, καθώς και για το λόγου για τον οποίο έρχονται στη θεραπεία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο