Αγαπητέ γονέα, Τα παιδιά που παλεύουν με την έλλειψη προσοχής δυσκολεύονται να φιλτράρουν τα εξωτερικά ερεθίσματα και...